Project
ProjectnaamLaag Dalemseweg
Materiaal2020-04: Snoezelkar
PlaatsGorinchem
OrganisatieASVZ
OmschrijvingWooneenheid

Projectbeschrijving De begeleiders van de woningen aan de Laag Dalemse weg in Gorinchem wilden voor de 25 bewoners met een verstandelijke beperking een aangename snoezel mogelijkheid verwezenlijken. Het doel was om een mobiele snoezelmogelijkheid te realiseren waarbij de bewoners zich kunnen ontspannen en waarbij hun zintuigen worden geprikkeld.

Om dit mogelijk te maken heeft ABB Hulpkas een mobiele snoezelkar aangeschaft.