Project
ProjectnaamKinderwoning Aak 4
Materiaal 2018-04: Snoezelpanelen
PlaatsSliedrecht
OrganisatieASVZ
OmschrijvingWooneenheid

Projectbeschrijving Op Aak 4 wonen vijf jongens en één meisje. Alle kinderen hebben een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek denkend aan autisme en het Angelman syndroom. Een deel van de kinderen is vanuit jeugdzorg geplaatst. De woning valt hiermee onder de zogeheten intensieve zorg. De kinderen krijgen 24-uurs zorg en begeleiding, ook 's nachts is er een begeleider aanwezig. Daarnaast zijn er kinderen die vanuit de thuissituatie komen, omdat ouders niet meer in staat waren de zorg/begeleiding voor hun kind op zich te nemen.
Op de woning worden de kinderen verantwoord beziggehouden en verzorgd.
Dit met oog voor de individuele behoeftes van ieder kind en rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden. Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten als spelen, uitstapjes ondernemen of door het maken van een wandeling.

Men vroeg om diverse panelen die aan de muur dienen te worden bevestigd. Deze panelen dagen uit, prikkelen de geest en stimuleren de kinderen tot beweging en interactie. Daarnaast zorgen de panelen voor een vrolijke en kleurrijke aankleding van de nu nog kille ruimte. De panelen hangen er nu.