Project
ProjectnaamGezinshuis Gouda
Materiaal 2019-03: Fietsen
PlaatsGouda
OrganisatieStichting Pameijer
OmschrijvingWooneenheid

Projectbeschrijving In het gezinshuis wonen kinderen tot 18 jaar in een gezinssituatie. Er wordt een orthopedagogisch behandelklimaat geboden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Ze kunnen vaardigheden uitbreiden op verschillende gebieden (praktisch, sociaal en emotioneel gebied). Er is aandacht voor structuur en voldoende cognitieve ondersteuning.

Door middel van groepsactiviteiten en individuele activiteiten worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De behandeling wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en er wordt naar gestreefd een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan te bereiken op de verschillende levensdomeinen.

Twee van de kinderen hadden een fiets nodig voor school.

We hebben twee goede fietesn kunnen aanbieden