Stichting ABB Hulpkas

Fonds voor materiële hulp aan gehandicapten
George Hintzenweg 81
3068 AX  Rotterdam
Bank: NL92INGB0009035466
Stichting ABB Hulpkas is een fonds dat voort is gekomen vanuit het personeel van ABB b.v.

Keukenmachine voor Zomerkind

Adaptive Travel Saxen

Gemeenschappelijke ruimte voor ASVZ

Speelbox voor Zomerkind

Fietsen voor St. Mattheus

Snoezelkar voor Gorinchem

Game controler, met de mond te bedienen

Digibord voor Sliedrecht